De stijl verbeteren betekent de gedachte verbeteren.
 
Friedrich Nietzsche (1844-1900) 

 

Public Relations betekent het stelselmatig bevorderen van wederzijds begrip tussen een organisatie en haar publieksgroepen. Het gaat om de relatie die u heeft met uw medewerkers (intern) en de wereld om u heen (extern). Als u die relatie op peil wilt houden en alle betrokkenen en potentieel geïnteresseerden goed wilt informeren over wie u bent en wat uw bedrijf voor anderen kan betekenen met nieuwe diensten, producten en voorschriften, is heldere en consistente communicatie onontbeerlijk.

Dat geldt natuurlijk ook voor doordacht en verzorgd drukwerk. Juist om onderscheidend te zijn in de  digitale stroom van mededelingen en berichten.

Kijkt u eens aandachtig naar uw:

 

- folders en brochures

  • - bedrijfsmagazines en personeelsbladen

  • - (al of niet levendige) correspondentie

  • - nieuwsbrieven en jaarverslagen

  • - websites

  • - artikelen en interviews

  • - reportages

  • - teksten voor audiovisuele bedrijfsreportages

  •  

Nadat een mogelijk nieuwe richting en route zijn besproken, zal er creatief en betrokken op uw wensen worden ingespeeld. Met adviezen en teksten.