De romancier is noch geschiedschrijver, noch profeet: hij is de ontdekkingsreiziger in het bestaan. 
 
Milan Kundera (1929)

 

 

Er weeft

 

licht tussen kust en einder.

Als het begint te kleuren

probeer ik erdoorheen te waden;

 

zie ik mij aarzelen, vertragen.

 

In die tijdspanne verdiept,

 

vlak voor het tij wendt en

verval zich aanzet, een baai

vol terug krauwende uitlopers,

zal wachten wassen worden

 

het weven tonen.

 

Jacoline Vlaander & Peter Vullers