De romancier is noch geschiedschrijver, noch profeet: hij is de ontdekkingsreiziger in het bestaan. 
 
Milan Kundera (1929)

ingeboren

 

ontsluiten alle woorden

waartoe ik neig een

horizon?

 

voorbij de dunne

scheidslijn verdwijnen

veel gekroonde

bannelingen

 

de verte weet

een koninkrijk, een

andere breedtegraad

waarlangs de nar in ons

verhaal verstilt en van zichzelf

ontdaan tot nieuwe tekens

voert, de sfinx onttroont,

de poort ontmantelt -

 

en ook ik

ken deze namen,

peil landinwaarts, doorvors

het zwijgen, omsluit

mijn woorden

in wat erachter klinkt.

 

Jacoline Vlaander & Peter Vullers