De romancier is noch geschiedschrijver, noch profeet: hij is de ontdekkingsreiziger in het bestaan. 
 
Milan Kundera (1929)

In Zeeuws licht

 

Telkens wil je hier vertragen

daar er haast geen houvast in het

einde lijkt; dan weer veegt laag

 

licht het land langs, beroert

geruisloos een rivier die

zee instroomt waar zoutkristallen

 

uit hun brandpunt breken; dan

weer draait een verre schaduw

windkracht in het dolen, verschuiven

 

groene golven grijs en wakkert graan

aan, stotend over akkers; dan weer

wieken meeuwen aan de spiegeling

 

voorbij. Je blijft kijken net als vroeger

niets herhaalt zich - vrijwel nooit.

 

Jacoline Vlaander