Om de mens te leren kennen moet men geen detailopmerkingen opstapelen maar een kracht ontwarren; men moet geen verspreide waterstromen opvangen maar een bron bereiken. Waar het om gaat is het aangeven van de richting en de kracht van de stroom.
 
Hippolyte Taine (1828 – 1893)

 

Een mensenleven is rijk geschakeerd. En je wilt graag leren hoe je (een episode uit) dit leven van die ander optekent. Maar waar begin je als beginnende biograaf in die veelheid van gebeurtenissen? Hoe pak je het aan? Welke mogelijkheden en invalshoeken zijn er?

 

In deze cursus 'het schrijven van een biografie' besteden we aandacht aan: het genre biografie, criteria en tradities, bronnenonderzoek, tekstopbouw en -structuur, desk- en fieldresearch, tijdslijnen, tijdssprongen, thematiek, wetmatigheden van de levensloop, helder en beeldend taalgebruik, fenomenologisch waarnemen, feiten verdichten en momenten openvouwen, dialogen en details.

 

En in de afrondingsfase is professionele tekstredactie en de begeleiding bij het (laten) uitgeven in eigen beheer een interessante optie. Om de vormgeving bij de sfeer van het verhaal te laten passen.

 

Wanneer je door de feiten heen reikt naar wie deze mens wil(de) zijn, merk je ook hoe jouw visie en waarden de weergave van de wereld en de ander kleurt.

Een cursus - ingericht als werktraject - voor iedere gedreven onderzoeker die door de spiegel van de ander ook een ontmoeting met zichzelf niet schuwt.

 

Meer informatie: herwaartsderwaarts